Kodlama

C# Console Matematiksel ve Mantıksal Uygulamalar

matematiksel mantıksal uygulamalar

Visual Studio C# Console uygulamalarında bir kaç sayısal ve matematiksel işlemlerin kodlarını paylaşalım.

Ekran çıktılarını kodların altında bulabilirsiniz.

Sayının, pozitif veya negatif olduğunu bulup ekrana yazdıran program:

int sayi;
      Console.Write("Bir Sayı Giriniz:");
      sayi = int.Parse(Console.ReadLine());

      if (sayi >= 0)
      {
        Console.Write("Sayı Pozitiftir");
      }
      else
      {
        Console.Write("Sayı Negatiftir");
      }
      Console.ReadKey();
Sayının pozitif veya negatif olduğunu bulan program

Sayının pozitif veya negatif olduğunu bulan program

Cinsiyeti (e/k) ve yaşı girilen bir bireyin askere gidip gidemeyeceğini ekrana yazdıran program.

      byte yas;
      char cinsiyet;

      Console.Write("Cinsiyeti Giriniz(E/K):");
      cinsiyet = char.Parse(Console.ReadLine());
      Console.Write("Yaşı Giriniz:");
      yas = byte.Parse(Console.ReadLine());

      if ((cinsiyet=='e' || cinsiyet=='E') && yas>=20)
      {
        Console.Write("Askere Gider");
      }
      else
      {
        Console.Write("Askere Gidemez"); 
      }

      Console.ReadKey();

Screenshot_2Screenshot_3

Yaşı girilen bir bireyin, bebek, olgun, genç, olgun, yaşlı veya Allah’a emanet olduğunu bulan program:

      byte yas;

      Console.Write("Yaşınızı Giriniz:");
      yas = byte.Parse(Console.ReadLine());

      if (yas >= 0 && yas <= 2)
      {
        Console.WriteLine("Bebek");
      }
      else if (yas >= 3 && yas <= 18)
      {
        Console.WriteLine("Çocuk");
      }
      else if (yas >= 19 && yas <= 30)
      {
        Console.WriteLine("Genç");
      }
      else if (yas >= 31 && yas <= 50)
      {
        Console.WriteLine("Olgun");
      }
      else if (yas >= 51 && yas <= 65)
      {
        Console.WriteLine("Yaşlanıyorsun");
      }
      else if (yas >= 66 & yas <= 74)
      {
        Console.WriteLine("Yaşlı");
      }
      else
      {
        

        Console.WriteLine("Allah'a Emanetsin...");
        
      }
      Console.ReadKey();

Screenshot_4

Ortalaması girilen bir bireyin başarı derecesini harf ve rakamla bulup ekrana yazdıran program:

      double ort;
      byte rakam;
      char harf;

      Console.Write("Ortalamayı Giriniz:");
      ort = double.Parse(Console.ReadLine());

      if (ort >= 0 && ort <= 24)
      {
        harf = 'F';
        rakam = 0;
      }
      else if (ort >= 24 && ort <= 44)
      {
        harf = 'E';
        rakam = 1;
      }
      else if (ort >= 45 && ort <= 54)
      {
        harf = 'D';
        rakam = 2;
      }
      else if (ort >= 55 && ort <= 69)
      {
        harf = 'C';
        rakam = 3;
      }
      else if (ort >= 70 && ort <= 84)
      {
        harf = 'B';
        rakam = 4;
      }
      else
        Console.WriteLine("Başarı Derecesi...");
        Console.WriteLine("Harf="+harf);
          Console.WriteLine("Rakam="+rakam);
      

      Console.ReadKey();

 

Yazar Hakkında

Seyit Ali DOĞAN

98 yılında Kayseri'de doğdum ve halen Kayseri'de yaşamaktayım. Lise eğitimime Bilgisayar Programcılığı sürdürerek devam ediyorum.

3 Yorum

Yorum yap